Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.อ.อ.วัชรพล กระตุดเงิน

ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน สายด่วนนายก 098-584-5606
ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดูบทความที่ผ่านมา